Typy ostrzeżeń:  
Wyświetl:  

* W Szwecji symbol deszczu oznacza również ulewę i/lub powódź/wysoki poziom wody w jeziorach.

więcej informacji
SMHI

Ostrzeżenia pogodowe: Szwecja

Raporty ostrzeżeń - Dokładne informacje dotyczące ostrzezeń można znależć w raporcie ostrzeżeń wydanym dla każdego obszaru. Wybierz obszar.

Blekinge
do 03.03.2020 13:15 CET
Powódź (Pomarańczowy)
svenska:
Var: Ronnebyån
När: Flödena ligger på klass 2-nivå och är fortsatt stigande.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: Flödena kan vara nära gränsen till klass 3-nivå i slutet av vecka 9.

english:
Where: River Ronnebyån
When: The flows are at class 2-level and are still rising.
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.
Comment: The flows may be close to the boundary of the class 3-level at the end of week 9. 

Bohuskusten+Göteborg
do 03.03.2020 13:15 CET
Powódź (Pomarańczowy)
svenska:
Var: Säveån nedströms Mjörn
När: Flödena har stabiliserats men ligger kvar på klass 2-nivå.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Säveån downstream of lake Mjörn
When: The flows have stabilized but remain at class 2-level.
Type of watercourse: Medium-sized watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Halland
do 03.03.2020 13:15 CET
Powódź (Pomarańczowy)
svenska:
Var: Nissan
När: Flödena är sjunkande men ligger kvar på klass 2-nivå några dagar till.
Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Nissan
When: The flows are declining but remain at the class 2-level for a few more days.
Type of watercourse: Large/medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.
Comment: - 

Inre Dalsland
do 02.03.2020 11:55 CET
Powódź (Żółty)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors

När: Flödena ligger fortsatt på klass 1-nivå.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag.

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors

When: The flows are still at class 1-level.

Type of watercourse: Large watercourse.

Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.

Comment: - 

Kalmar
do 03.03.2020 13:15 CET
Powódź (Pomarańczowy)
svenska:
Var: Översta delen av Emån samt Solgenån

När: Flödena ligger på klass 2-nivå och är nära kulmen.

Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: The upper part of river Emån as well as river Solgenån

When: The flows are at class 2-level and are close to the peak.

Type of watercourse: Medium watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.

Comment: - 

Norra Västergötland
do 03.03.2020 13:15 CET
Powódź (Żółty)
svenska:
Var: Tidan övre delen
När: Flödena är sjunkande och väntas ligga på klass 1-nivå resten av vecka 9.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag.
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: I översta delarna kan flödena ligga över klass 2-nivå.

english:
Where: Upper part of River Tidan
When: The flows are falling and are expected to be at class 1-level for the rest of week 9.
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.
Comment: In the upper parts, the flows can be above the class 2-level. 

Österlen
do 03.03.2020 13:15 CET
Powódź (Żółty)
svenska:
Var: Helge å nedströms Knislinge
När: Flödena är nära kulmen.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag.
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: Helge to downstream Knislinge
When: The flows are near the peak.
Type of watercourse: Large watercourse.
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Östra Jönköping
do 03.03.2020 13:15 CET
Powódź (Pomarańczowy)
svenska:
Var: Översta delen av Emån samt Solgenån
När: Flödena ligger på klass 2-nivå och är nära kulmen.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: The upper part of river Emån as well as river Solgenån
When: The flows are at class 2-level and are close to the peak.
Type of watercourse: Medium watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.
Comment: - 

Östra Kronoberg
do 03.03.2020 13:15 CET
Powódź (Pomarańczowy)
svenska:
Var: Lagan samt biflödet Skålån


När: Flödena ligger på klass 2-nivå och väntas kulminera under vecka 9.


Typ av vattendrag: Stort vattendrag


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: Mellan Ljungby och Traryd ligger flödena nära klass 3-nivå.

english:
Where: River Lagan and the tributarie Skålån


When: The flows are at class 2-level and are expected to culminate during week 9.


Type of watercourse: Large watercourse


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground


Comment: The flows between Ljungby and Traryd are close to class 3-level. 

Sjuhärad+Göta älv
do 03.03.2020 13:15 CET
Powódź (Pomarańczowy)
svenska:
Var: Säveån nedströms Mjörn

När: Flödena har stabiliserats men ligger kvar på klass 2-nivå.

Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: River Säveån downstream of lake Mjörn

When: The flows have stabilized but remain at class 2-level.

Type of watercourse: Medium-sized watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.

Comment: - 

Skåne
do 03.03.2020 13:15 CET
Powódź (Żółty)
svenska:
Var: Helge å nedströms Knislinge

När: Flödena är nära kulmen.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag.

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: Helge to downstream Knislinge

When: The flows are near the peak.

Type of watercourse: Large watercourse.

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.

Comment: - 

Syd Vättern
do 03.03.2020 13:15 CET
Powódź (Żółty)
svenska:
Var: Tidan övre delen

När: Flödena är sjunkande och väntas ligga på klass 1-nivå resten av vecka 9.

Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag.

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: I översta delarna kan flödena ligga över klass 2-nivå.

english:
Where: Upper part of River Tidan

When: The flows are falling and are expected to be at class 1-level for the rest of week 9.

Type of watercourse: Medium size watercourse

Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.

Comment: In the upper parts, the flows can be above the class 2-level. 

Sydväst Vänern
do 02.03.2020 11:55 CET
Powódź (Żółty)
svenska:
Var: Göta älv


När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9.


Typ av vattendrag: Stort vattendrag.


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.


Kommentar: -

english:
Where: River Göta älv


When: Class 1 flows that continue during week 9.


Type of watercourse: Large watercourse.


Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.


Comment: - 

Värmland
do 02.03.2020 11:55 CET
Powódź (Żółty)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors
När: Flödena ligger fortsatt på klass 1-nivå.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag.
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors
When: The flows are still at class 1-level.
Type of watercourse: Large watercourse.
Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.
Comment: - 

Västra Jönköping
do 03.03.2020 13:15 CET
Powódź (Pomarańczowy)
svenska:
Var: Nissan

När: Flödena är sjunkande men ligger kvar på klass 2-nivå några dagar till.

Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: River Nissan

When: The flows are declining but remain at the class 2-level for a few more days.

Type of watercourse: Large/medium size watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.

Comment: - 

Västra Kronoberg
do 03.03.2020 13:15 CET
Powódź (Pomarańczowy)
svenska:
Var: Lagan samt biflödet Skålån

När: Flödena ligger på klass 2-nivå och väntas kulminera under vecka 9.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: Mellan Ljungby och Traryd ligger flödena nära klass 3-nivå.

english:
Where: River Lagan and the tributarie Skålån

When: The flows are at class 2-level and are expected to culminate during week 9.

Type of watercourse: Large watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground

Comment: The flows between Ljungby and Traryd are close to class 3-level. 

Coasts:
Central Baltic
do 04.03.2020 09:20 CET
Zjawiska strefy brzegowej (Żółty)
svenska:
När: Tillsvidare
Var: Hela området, utom Gotland
Nivå: Upp till 75 cm i RH 2000
Kommentar: Vattenståndet är högst kring den norra delen av Öland. Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until further notice
Where: The whole area, except Gotland
Level: Up to 75 cm in RH 2000
Comment: Sea level is highest around the northern part of Öland. The stated level in RH 2000 corresponds to about 65 cm above the year's mean sea level in this area. 

Kategatt
do 04.03.2020 09:25 CET
Wiatr (Żółty)
svenska:
Kommentar: Från lördag förmiddag sydost 15 m/s.

english:
Comment: From Saturday morning southeast 15 m/s. 

Skagerrak
do 04.03.2020 09:25 CET
Wiatr (Żółty)
svenska:
Kommentar: Från lördag förmiddag sydost 15 m/s.

english:
Comment: From Saturday morning southeast 15 m/s. 

Waters of Gotland
do 04.03.2020 09:20 CET
Zjawiska strefy brzegowej (Żółty)
svenska:
När: Tillsvidare

Var: Hela området, utom Gotland

Nivå: Upp till 75 cm i RH 2000

Kommentar: Vattenståndet är högst kring den norra delen av Öland. Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until further notice

Where: The whole area, except Gotland

Level: Up to 75 cm in RH 2000

Comment: Sea level is highest around the northern part of Öland. The stated level in RH 2000 corresponds to about 65 cm above the year's mean sea level in this area. 

Legenda:
Zmień język:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA