Varningstyp:  
Display:  

Mer information:
SMHI

Vädervarningar: Sverige

Varingsrapport - Du kan finna detaljerad information om varningarna i prognoserna för varje distrikt. Välj distrikt du önskar.

Blekinge
till 01.03.2020 11:50 CET
Höga flöden (Orange)
Var: Mörrumsån
När: Flödena ligger på klass 2-nivå och fortsätter stiga.
Typ av vattendrag: Stort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: Flödena kan nå klass 3-nivå i slutet av vecka 9.  
Bohuskusten+Göteborg
till 01.03.2020 11:50 CET
Höga flöden (Orange)
Var: Säveån nedströms Mjörn
När: Flödena har stabiliserats men ligger kvar på klass 2-nivå under vecka 9.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -  
till 01.03.2020 10:15 CET
Snö/Is (Gul)
När: Under tisdagen
Var: Hela området
Intensitet: 5-10 cm, intensivast under eftermiddagen och kvällen
Kommentar: Snöfallet väntas ha inslag av regn  
Halland
till 01.03.2020 11:50 CET
Höga flöden (Orange)
Var: Nissan
När: Flödena är sjunkande men ligger kvar på klass 2-nivå några dagar till.
Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -  
Inre Dalsland
till 01.03.2020 11:45 CET
Höga flöden (Gul)
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors

När: Flödena ligger fortsatt på klass 1-nivå.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag.

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -  
till 01.03.2020 10:15 CET
Snö/Is (Gul)
När: Under tisdagen
Var: Hela området
Intensitet: 10-15 cm, intensivast under eftermiddagen och kvällen
Kommentar: -  
Kalmar
till 01.03.2020 11:50 CET
Höga flöden (Orange)
Var: Översta delen av Emån samt Solgenån

När: Flödena ligger på klass 2-nivå och är fortsatt stigande.

Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -  
till 01.03.2020 10:15 CET
Snö/Is (Gul)
När: Fram till onsdag kväll
Var: I västra och norra delen
Intensitet: 5-10 cm. Under onsdagen, i norra delen, 10-15 cm.
Kommentar: I södra delen mest regn  
Norra Västergötland
till 01.03.2020 11:50 CET
Höga flöden (Orange)
Var: Ätran
När: Flödena är sjunkande förväntas ligga kvar över klass 2-nivå till slutet av vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: Flödena i nedre delen ligger nära klass 3-nivå.  
till 01.03.2020 10:15 CET
Snö/Is (Gul)
När: Under tisdagen
Var: Främst i södra delen
Intensitet: 10-15 cm, intensivast under eftermiddagen och kvällen
Kommentar: Störst mängder väster om Vättern  
Östergötland
till 01.03.2020 10:15 CET
Snö/Is (Gul)
När: Fram till onsdag eftermiddag
Var: Södra delen. Från onsdag morgon gäller varningen i den östra delen
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar: Närmast kusten delvis regn  
Österlen
till 01.03.2020 11:45 CET
Höga flöden (Gul)
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län

När: Till och med vecka 9.

Typ av vattendrag: Diken och små bäckar.

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -  
till 01.03.2020 09:40 CET
Vind (Gul)
När: Tisdag eftermiddag och kväll
Var: Södra delen
Intensitet: Sydväst 21-24 m/s
Kommentar: -  
Östra Jönköping
till 01.03.2020 11:50 CET
Höga flöden (Orange)
Var: Översta delen av Emån samt Solgenån
När: Flödena ligger på klass 2-nivå och är fortsatt stigande.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -  
till 01.03.2020 10:15 CET
Snö/Is (Gul)
När: Fram till onsdag förmiddag
Var: Hela området. Från natt mot onsdag gäller varningen den södra delen
Intensitet: 10-15 cm
Kommentar: -  
Östra Kronoberg
till 01.03.2020 11:50 CET
Höga flöden (Orange)
Var: Lagan samt biflödet Skålån


När: Flödena ligger på klass 2-nivå och väntas kulminera under vecka 9.


Typ av vattendrag: Stort vattendrag


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: För nedre delen av Lagan gäller en klass 3 varning. För de övre delarna gäller en klass 1 varning.  
till 01.03.2020 11:10 CET
Snö/Is (Gul)
När: Från tisdag kväll till onsdag förmiddag.
Var: Hela området
Intensitet: 10-15 cm
Kommentar: Intensivast under natten i norra delen.  
Sjuhärad+Göta älv
till 01.03.2020 11:50 CET
Höga flöden (Orange)
Var: Säveån nedströms Mjörn

När: Flödena har stabiliserats men ligger kvar på klass 2-nivå under vecka 9.

Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -  
till 01.03.2020 10:15 CET
Snö/Is (Gul)
När: Under tisdagen
Var: Hela området
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar: -  
Skåne
till 01.03.2020 11:50 CET
Höga flöden (Orange)
Var: Helge å


När: Flödena är på klass 2-nivå och kommer att fortsätta stiga. Kulmen väntas mot slutet av vecka 9.


Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.


Kommentar: -  
till 01.03.2020 09:40 CET
Vind (Gul)
När: Tisdag eftermiddag och kväll
Var: Södra delen
Intensitet: Sydväst 21-24 m/s
Kommentar: -  
Syd Vättern
till 01.03.2020 11:50 CET
Höga flöden (Orange)
Var: Nissan


När: Flödena är sjunkande men ligger kvar på klass 2-nivå några dagar till.


Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: -  
till 01.03.2020 10:15 CET
Snö/Is (Gul)
När: Under tisdagen
Var: Hela området
Intensitet: 10-15 cm, intensivast under eftermiddagen och kvällen
Kommentar: -  
Sydväst Vänern
till 01.03.2020 11:45 CET
Höga flöden (Gul)
Var: Göta älv


När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9.


Typ av vattendrag: Stort vattendrag.


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.


Kommentar: -  
till 01.03.2020 10:15 CET
Snö/Is (Gul)
När: Under tisdagen
Var: Hela området
Intensitet: 5-10 cm, intensivast under eftermiddagen och kvällen
Kommentar: Störst mängder väster om Vänern  
Värmland
till 01.03.2020 11:45 CET
Höga flöden (Gul)
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors
När: Flödena ligger fortsatt på klass 1-nivå.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag.
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -  
Västra Jönköping
till 01.03.2020 11:50 CET
Höga flöden (Orange)
Var: Nissan

När: Flödena är sjunkande men ligger kvar på klass 2-nivå några dagar till.

Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: -  
till 01.03.2020 10:15 CET
Snö/Is (Gul)
När: Fram till onsdag förmiddag
Var: Hela området. Från natt mot onsdag gäller varningen den södra delen
Intensitet: 10-15 cm
Kommentar: Under tisdag eftermiddag tillfälligt övergående i regn  
Västra Kronoberg
till 01.03.2020 11:50 CET
Höga flöden (Orange)
Var: Lagan samt biflödet Skålån

När: Flödena ligger på klass 2-nivå och väntas kulminera under vecka 9.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: För nedre delen av Lagan gäller en klass 3 varning. För de övre delarna gäller en klass 1 varning.  
till 01.03.2020 11:10 CET
Snö/Is (Gul)
När: Från tisdag kväll till onsdag förmiddag.
Var: Hela området
Intensitet: 10-15 cm
Kommentar: Intensivast under natten i norra delen.  

Kustarea:
Central Baltic
till 01.03.2020 10:50 CET
Vind (Gul)
Kommentar: I eftermiddag och i kväll, i norra delen, tillfälligt ost 14-17 m/s. I natt och onsdag morgon, i södra delen, tillfälligt sydväst 14-17 m/s. Från onsdag eftermiddag, närmast svenska kusten, nord eller nordost 15-20 m/s.  
till 29.02.2020 11:10 CET
Kusthändelse (Gul)
När: Tillsvidare
Var: Hela området, inklusive Gotland
Nivå: 75-85 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 60-75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.  
Kategatt
till 01.03.2020 10:50 CET
Vind (Gul)
Kommentar: I södra delen sydväst 14-17 m/s. Tisdag kväll väst. Avtagande natt mot onsdag.  
North Sea of Bothnia
till 29.02.2020 16:05 CET
Kusthändelse (Gul)
När: Från tisdag kväll
Var: Södra delen
Nivå: Ca 75 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.  
Northern Baltic
till 01.03.2020 12:20 CET
Kusthändelse (Orange)
När: Natt mot onsdag och onsdag morgon
Var: Hela området, högst nivåer väntas i vikar och utsatta områden
Nivå: Upp till 110 cm i RH 2000
Kommentar: Även före och efter väntas klass 1-nivå på vattenståndet. Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 100 cm över årets medelvattenstånd i detta område.  
till 01.03.2020 10:50 CET
Vind (Gul)
Kommentar: Från tisdag kväll ost 14-17 m/s. Från natt till onsdag ost eller nordost 15-20 m/s.  
Sea of Aaland
till 01.03.2020 10:50 CET
Vind (Gul)
Kommentar: Från natt mot onsdag ost eller nordost tidvis 15 m/s.  
till 29.02.2020 16:05 CET
Kusthändelse (Gul)
När: Från tisdag kväll
Var: Hela området
Nivå: 80-90 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75-85 cm över årets medelvattenstånd i detta område.  
Skagerrak
till 01.03.2020 10:50 CET
Vind (Gul)
Kommentar: Omkring ost 15-20 m/s. Från tisdag kväll nordost 14-17 m/s. Avtagande onsdag förmiddag.  
South Sea of Bothnia
till 01.03.2020 09:40 CET
Kusthändelse (Gul)
När: Tillsvidare
Var: Hela området
Nivå: 70-80 cm i RH 2000, från tisdag kväll 80-90 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-75 cm över årets medelvattenstånd i detta område. Från tisdag kväll ca 75-85 cm över årets medelvattenstånd.  
Southern Baltic
till 01.03.2020 10:50 CET
Vind (Gul)
Kommentar: Väst eller sydväst 14-17 m/s. Tisdag kväll tillfälligt 15-20 m/s. Avtagande onsdag eftermiddag.  
The Sound
till 01.03.2020 10:50 CET
Vind (Gul)
Kommentar: Från tisdag eftermiddag sydväst 14-17 m/s. Tisdag kväll 15-20 m/s. Avtagande natt mot onsdag.  
Vänern
till 01.03.2020 05:00 CET
Vind (Gul)
Kommentar: Från i eftermiddag ost ca 15 m/s  
Waters of Gotland
till 01.03.2020 10:50 CET
Vind (Gul)
Kommentar: I eftermiddag och i kväll, i norra delen, tillfälligt ost 14-17 m/s. I natt och onsdag morgon, i södra delen, tillfälligt sydväst 14-17 m/s. Från onsdag eftermiddag, närmast svenska kusten, nord eller nordost 15-20 m/s.  
till 29.02.2020 11:10 CET
Kusthändelse (Gul)
När: Tillsvidare

Var: Hela området, inklusive Gotland

Nivå: 75-85 cm i RH 2000

Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 60-75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.  
Caption:
Välj språk:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA