Varningstyp:  
Display:  

Mer information:
SMHI

Vädervarningar: Sverige

Varingsrapport - Du kan finna detaljerad information om varningarna i prognoserna för varje distrikt. Välj distrikt du önskar.

Blekinge
till 28.02.2020 11:30 CET
Höga flöden (Orange)
Var: Mörrumsån
När: Flödena ligger på klass 2-nivå och fortsätter stiga.
Typ av vattendrag: Stort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: Biflödena till Mörrumsån stiger fortfarande och är lokalt på klass 2-nivåer.  
Bohuskusten+Göteborg
till 29.02.2020 02:40 CET
Snö/Is (Gul)
När: Tisdag morgon och förmiddag
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö eller blötsnö
Kommentar: -  
till 28.02.2020 10:50 CET
Höga flöden (Gul)
Var: Göta älv och Kungälv
När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: Flödena ligger på gränsen till klass 1-nivå  
Halland
till 28.02.2020 11:30 CET
Höga flöden (Orange)
Var: Nissan
När: Flöden ligger på klass 2 nivåer och väntas kulminera under vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -  
till 29.02.2020 02:40 CET
Snö/Is (Gul)
När: Natt till tisdag och tisdag morgon
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö eller blötsnö
Kommentar: Snöfallet börjar övergå i regn tisdag morgon  
Inre Dalsland
till 29.02.2020 02:40 CET
Snö/Is (Gul)
När: Under tisdagen
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö
Kommentar: -  
till 28.02.2020 10:50 CET
Höga flöden (Gul)
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors

När: Flödena ligger på klass 1-nivå och är stigande. Kulmen väntas i slutet av vecka 9.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag.

Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -  
Kalmar
till 29.02.2020 02:40 CET
Snö/Is (Gul)
När: Tisdag morgon och förmiddag
Var: Främst mellersta och norra delen
Intensitet: Omkring 5 cm snö eller blötsnö
Kommentar: Närmast kusten delvis regn  
till 28.02.2020 11:30 CET
Höga flöden (Gul)
Var: Översta delen av Emån med biflöden

När: Flödena ligger på klass 1-nivåer och flödet är stigande.

Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: Flödena kan lokalt nå klass 2-nivå i de översta delarna av varningssträckan  
Norra Lapplandsfjällen
till 28.02.2020 16:15 CET
Vind (Gul)
När: Fram till måndag eftermiddag
Var: På kalfjället och i utsatta dalgångar
Intensitet: Väst eller nordväst 18-24 m/s, på de högsta topparna lokalt 25 m/s.
Kommentar: Tidvis snöfall eller snöbyar  
Norra Västergötland
till 29.02.2020 02:40 CET
Snö/Is (Gul)
När: Tisdag morgon och förmiddag
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö
Kommentar: -  
till 28.02.2020 11:30 CET
Höga flöden (Gul)
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län
När: Till och med vecka 9.
Typ av vattendrag: Diken och små bäckar
Orsak: Senaste tidens nederbörd och förväntade nederbörd under närmaste dagarna
Kommentar: -  
Östergötland
till 29.02.2020 02:40 CET
Snö/Is (Gul)
När: Under tisdagen
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö eller blötsnö
Kommentar: Närmast kusten delvis regn  
Österlen
till 28.02.2020 11:30 CET
Höga flöden (Gul)
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län

När: Till och med vecka 9.

Typ av vattendrag: Diken och små bäckar

Orsak: Senaste tidens nederbörd och förväntade nederbörd under närmaste dagarna

Kommentar: -  
Östra Jönköping
till 29.02.2020 02:40 CET
Snö/Is (Gul)
När: Tisdag morgon och förmiddag
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö
Kommentar: -  
till 28.02.2020 11:35 CET
Höga flöden (Gul)
Var: Lagan övre delen

När: Flödena ligger på klass 1-nivå till och med slutet av vecka 9.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag.

Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden.

Kommentar:  
Östra Kronoberg
till 28.02.2020 11:30 CET
Höga flöden (Orange)
Var: Lagan samt biflödet Skålån


När: Flödena ligger på klass 2-nivå och väntas kulminera kring mitten av vecka 9.


Typ av vattendrag: Stort vattendrag


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: För nedre delen av Lagan gäller en klass 3 varning. För de övre delarna gäller en klass 1 varning.  
till 29.02.2020 02:40 CET
Snö/Is (Gul)
När: Natt till tisdag och tisdag morgon
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö eller blötsnö
Kommentar: -  
Sjuhärad+Göta älv
till 29.02.2020 02:40 CET
Snö/Is (Gul)
När: Tisdag morgon och förmiddag
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö
Kommentar: -  
till 28.02.2020 11:30 CET
Höga flöden (Gul)
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län

När: Till och med vecka 9.

Typ av vattendrag: Diken och små bäckar

Orsak: Senaste tidens nederbörd och förväntade nederbörd under närmaste dagarna

Kommentar: -  
Skåne
till 28.02.2020 11:30 CET
Höga flöden (Gul)
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län


När: Till och med vecka 9.


Typ av vattendrag: Diken och små bäckar


Orsak: Senaste tidens nederbörd och förväntade nederbörd under närmaste dagarna


Kommentar: -  
Syd Vättern
till 28.02.2020 11:30 CET
Höga flöden (Orange)
Var: Nissan


När: Flöden ligger på klass 2 nivåer och väntas kulminera under vecka 9.


Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: -  
till 29.02.2020 02:40 CET
Snö/Is (Gul)
När: Tisdag morgon och förmiddag
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö
Kommentar: -  
Sydväst Vänern
till 29.02.2020 02:40 CET
Snö/Is (Gul)
När: Tisdag morgon och förmiddag
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö
Kommentar: -  
till 28.02.2020 11:30 CET
Höga flöden (Gul)
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län
När: Till och med vecka 9.
Typ av vattendrag: Diken och små bäckar
Orsak: Senaste tidens nederbörd och förväntade nederbörd under närmaste dagarna
Kommentar: -  
Värmland
till 28.02.2020 10:50 CET
Höga flöden (Gul)
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors
När: Flödena ligger på klass 1-nivå och är stigande. Kulmen väntas i slutet av vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag.
Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -  
Västra Jönköping
till 29.02.2020 02:40 CET
Snö/Is (Gul)
När: Natt till tisdag och tisdag morgon
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö eller blötsnö
Kommentar: -  
till 28.02.2020 11:35 CET
Höga flöden (Gul)
Var: Lagan övre delen
När: Flödena ligger på klass 1-nivå till och med slutet av vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag.
Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden.
Kommentar:  
Västra Kronoberg
till 29.02.2020 02:40 CET
Snö/Is (Gul)
När: Natt till tisdag och tisdag morgon
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö eller blötsnö
Kommentar: -  
till 28.02.2020 11:35 CET
Höga flöden (Gul)
Var: Lagan övre delen


När: Flödena ligger på klass 1-nivå till och med slutet av vecka 9.


Typ av vattendrag: Stort vattendrag.


Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden.


Kommentar:  

Kustarea:
Bay of Bothnia
till 29.02.2020 05:55 CET
Vind (Gul)
Kommentar: Väst eller nordväst 15-20 m/s. Måndag kväll avtagande.  
Central Baltic
till 28.02.2020 11:00 CET
Kusthändelse (Gul)
När: Från söndag eftermiddag.
Var: Hela området, inklusive Gotland.
Nivå: Cirka 75 cm i RH 2000.
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65 cm över årets medelvattenstånd i detta område.  
Kategatt
till 29.02.2020 02:40 CET
Vind (Gul)
Kommentar: Natt mot tisdag ost eller sydost 14-17 m/s.  
North Sea of Bothnia
till 29.02.2020 05:55 CET
Vind (Gul)
Kommentar: Nordväst 15-20 m/s, måndag eftermiddag avtagande.  
Northern Baltic
till 29.02.2020 05:55 CET
Vind (Gul)
Kommentar: Nordväst 15 m/s, måndag eftermiddag avtagande.  
till 28.02.2020 11:15 CET
Kusthändelse (Gul)
När: Från söndag eftermiddag.
Var: Hela området, högst i norra delen.
Nivå: 75-90 cm i RH 2000.
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-80 cm över årets medelvattenstånd i detta område.  
Sea of Aaland
till 29.02.2020 01:40 CET
Vind (Gul)
Kommentar: Nordväst 15 m/s, måndag morgon avtagande.  
Skagerrak
till 29.02.2020 02:40 CET
Vind (Gul)
Kommentar: Natt mot tisdag omkring ost 15-20 m/s.  
South Sea of Bothnia
till 29.02.2020 05:55 CET
Vind (Gul)
Kommentar: Nordväst 14-18 m/s, måndag eftermiddag avtagande.  
The Quark
till 29.02.2020 01:40 CET
Vind (Gul)
Kommentar: Väst eller nordväst 14-17 m/s, måndag eftermiddag avtagande.  
Waters of Gotland
till 28.02.2020 11:00 CET
Kusthändelse (Gul)
När: Från söndag eftermiddag.

Var: Hela området, inklusive Gotland.

Nivå: Cirka 75 cm i RH 2000.

Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65 cm över årets medelvattenstånd i detta område.  
Caption:
Välj språk:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA